Realizacja projektu dofinansowanego z MKiDN – 2023

23.11.2023 10:35

 

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Puławach zakończyła
realizację ważnego dla lokalnej społeczności projektu.
Tytuł Projektu: „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” – EWZ;
Zbór Puławy; Gmina Rymanów – etap II – Ewangeliczna Wspólnota
Zielonoświątkowa: Zbór Puławy; Gmina Rymanów
Projekt jest finansowany z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury
Termin realizacji: 2023-05-08 do 2023-12-31;
Umowa z MKIDN: nr 01708/23/FPK/DSA, zawarta w dniu 2023-06-28
Koszt całkowity: 347 417,61 zł
Dofinansowanie: 271 000 zł
Wkład Własny Zboru w Puławach: 76 417,61 zł
Zakres realizowanych prac:
Kontynuacja budowy „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” –
Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej (EWZ); Zbór Puławy; Gmina
Rymanów; Województwo Podkarpackie – ( przebudowa, nadbudowa,
rozbudowa budynku dawnego hotelu robotniczego na Centrum Kultury).
Działka nr 42/2 w Puławach.
W ramach budowy budynku II powstanie: sala wielofunkcyjna; zaplecze sali;
trzy sale warsztatowe; sala seminaryjna i pokój instruktorów/ biuro.

Zakres prac w latach 2023:
1/ Roboty betonowe – parter
2/ Roboty zbrojarskie – parter
3/ Roboty betonowe – poddasze
4/ Roboty zbrojarskie i ślusarskie – poddasze
5/ Roboty murowe – parter i poddasze
6/ Roboty zbrojarskie – schody
7/ Dach – więźba dachowa
Firma realizująca zakres prac budowlanych: FENE Małgorzata Holender z
Krosna
Cel zadania: Kontynuacja budowy „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z
Zaolzia” – Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej (EWZ); Zbór Puławy;
Gmina Rymanów ( przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku dawnego
hotelu robotniczego na Centrum Kultury).
Bardzo prężna oddana Polsce społeczność potrzebuje swojego „domu kultury” i
walczą o to już kilkadziesiąt lat. Obecnie nie ma już „hotelu robotniczego”, bo na
jego miejscu społeczność Puław, Wisłoczka własnymi siłami i środkami
wybudowała budynek I, który jest w stanie surowym zamkniętym. Na realizację
II budynku Zbór w Puławach pozyskał kolejne środki w 2023 r. środki z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Historia starego obiektu będącego własnością EWZ w Puławach jest dość
bogata. Został on wybudowany przez Nadleśnictwo jako hotel robotniczy.
Dzięki staraniom Gminy, Lasy Państwowe przekazały im działkę. Położenie
tego miejsca jest bardzo atrakcyjne. Przez kilka lat za zgodą Gminy nasza
Wspólnota organizowała tam „obozy” dla dzieci i młodzieży. W tych
prymitywnych warunkach, gdzie wojskowe namioty nie zawsze dawały
schronienie od deszczu, w czasie wakacji prowadzona była służba wśród dzieci.
W dzisiejszej rzeczywistości wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
podczas działań kulturalnych nie pozwalają na użytkowanie tego obiektu w tym
celu. Ze względu na zły stan budynku, nie można było nadal organizować
obozów. Obiekt został zamknięty.
Dzięki staraniom Gminy na części działki, w maju 2014 roku powstało boisko
sportowe z placem zabaw i miejscem do grillowania. Nasz Zbór otrzymał drugą
część działki z istniejącym obiektem za niewielką kwotę. Dlatego zrodziła się

myśl o Centrum Kultury, by rozbudować i dostosować istniejący budynek, aby
służył do przyszłym pokoleniom. Już połowa czyli jeden budynek jest
wybudowany kontynuujemy dzieło i w tym roku rozpoczęliśmy budowę
drugiego budynku. Realizacja zadania pomoże nam oddać całość do użytku i
stworzyć piękne dzieło zwieńczające historię Repatriantów z Zaolzia.
W obiekcie planuje się organizację zajęć kulturalnych; edukacyjnych;
historycznych; warsztatów szkoleniowych, spotkań kulturalnych, które
umożliwią przyszłym użytkownikom przede wszystkim dostęp do informacji i
aktywnego uczestnictwa w kulturze, wsparcie ich własnej aktywności
kulturalnej na terenie wsi, gminy, województwa. Celem edukacji kulturalnej
będzie wyrabianie nawyku systematycznego korzystania z oferty kulturalnej,
rozwijania aktywności twórczej, a także wzmacnianie tożsamości mieszkańców
Puław i okolicy. Współpraca korzystających z oferty kulturalnej Centrum z
innymi organizacjami i instytucjami przyczynią się do integracji różnych
środowisk, promowania i kultywowania tradycji.

Zespół realizujący projekt:
Bronisław Bruk – Radny Gminy Rymanów;
Karol Rusnok – Pastor Zboru,
Tomasz Rzeszut – Inspektor Nadzoru,
Grzegorz Zubek – Skarbnik Zboru,
Władysław Szturc i Jerzy Śliwka – Rada Zboru.
Dorota Chilik – autor i koordynator projektu