Realizacja projektu dofinansowanego z MKiDN – 2022

08.12.2022 16:21

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Puławach zakończyła
realizację ważnego dla lokalnej społeczności projektu.

Tytuł Projektu: „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” –
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa: Zbór Puławy; Gmina Rymanów
Projekt jest finansowany z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury
Termin realizacji: 2022-05-04 do 2022-12-31;
Umowa z MKIDN: nr 05513/22/FPK/DEK,zawarta w dniu 2022-07-12
Koszt całkowity: 505 310,89 zł
Dofinansowanie: 270 000 zł
Wkład Własny Zboru w Puławach: 235 310,89 zł
Zakres realizowanych prac:
Kontynuacja budowy „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” w
Puławach na działce nr 42/2; Gmina Rymanów, Woj.
Podkarpackie to marzenie Polaków – repatriantów Polskich z Zaolzia.
Inwestycja jest gotowa do realizacji i prowadzona jest
zgodnie z przepisami budowlanymi.

Zakres prac w latach 2022:
1/ Roboty ziemne
2/ Fundamenty
3/ Roboty betonowe, zbrojarskie, murowe, izolacyjne – fundamenty i piwnice
4/ Kominy
5/ Roboty zbrojarskie – schody
6/ Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej – piwnica;

Zakres prac w 2022 r. dotyczy budynku II części niewybudowanej: piwnica:
172,41 m2
Firma realizująca zakres prac budowlanych: Piotr Borek właściciel firmy
Usługi Ogólnobudowlane „CEL-BUD” z Bałucianki

Cel zadania: Kontynuacja budowy „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z
Zaolzia” – Ewangelicznej Wspólnoty
Zielonoświątkowej (EWZ); Zbór Puławy; Gmina Rymanów ( przebudowa,
nadbudowa, rozbudowa budynku dawnego hotelu robotniczego na Centrum
Kultury).
Bardzo prężna oddana Polsce społeczność potrzebuje swojego „domu kultury” i
walczą o to już kilkadziesiąt lat. Obecnie nie ma już „hotelu robotniczego” bo na
jego miejscu społeczność Puław, Wisłoczka własnymi siłami i środkami
wybudowała budynek I, który jest w stanie surowym zamkniętym. Na realizację
II budynku Zbór w Puławach pozyskał w 2022 r. środki z Ministerstwa Kultury.
Historia starego obiektu będącego własnością EWZ w Puławach jest dość
bogata. Został on wybudowany przez Nadleśnictwo jako hotel robotniczy. Dzięki
staraniom Gminy, Lasy Państwowe przekazały im działkę. Położenie tego
miejsca jest bardzo atrakcyjne. Przez kilka lat za zgodą Gminy nasza Wspólnota
organizowała tam „obozy” dla dzieci i młodzieży. W tych prymitywnych
warunkach, gdzie wojskowe namioty nie zawsze dawały schronienie od
deszczu, w czasie wakacji prowadzona była służba wśród dzieci. W dzisiejszej
rzeczywistości wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podczas
działań kulturalnych nie pozwalają na użytkowanie tego obiektu w tym celu. Ze
względu na zły stan budynku, nie można było nadal organizować obozów.
Obiekt został zamknięty.
Dzięki staraniom Gminy na części działki, w maju 2014 roku powstało boisko
sportowe z placem zabaw i miejscem do grillowania. Nasz Zbór otrzymał drugą
część działki z istniejącym obiektem za niewielką kwotę. Dlatego zrodziła się
myśl o Centrum Kultury, by rozbudować i dostosować istniejący budynek, aby
służył do przyszłym pokoleniom. Już połowa czyli jeden budynek
jest wybudowany, kontynuujemy dzieło i w tym roku rozpoczęliśmy budowę
drugiego budynku. Realizacja zadania pomoże nam oddać całość do użytku i
stworzyć piękne dzieło zwieńczające historię Repatriantów z Zaolzia.
W obiekcie planuje się organizację zajęć kulturalnych, edukacyjnych, historycznych, warsztatów szkoleniowych, spotkań kulturalnych, które
umożliwią przyszłym użytkownikom przede wszystkim dostęp do informacji i
aktywnego uczestnictwa w kulturze, wsparcie ich własnej aktywności kulturalnej
na terenie wsi, gminy, województwa. Celem edukacji kulturalnej
będzie wyrabianie nawyku systematycznego korzystania z oferty kulturalnej,
rozwijania aktywności twórczej, a także wzmacnianie tożsamości mieszkańców
Puław i okolicy. Współpraca korzystających z oferty kulturalnej Centrum z innymi organizacjami i instytucjami przyczynią się do integracji różnych środowisk, promowania i kultywowania tradycji.

Zespół realizujący projekt:
Bronisław Bruk – Radny Gminy Rymanów
Karol Rusnok – Pastor Zboru
Tomasz Rzeszut – Inspektor Nadzoru
Grzegorz Zubek – Skarbnik Zboru, Władysław Szturc i Rada Zboru
Dorota Chilik – autor i koordynator projektu