Rocznica 2021 Sobota: Sochacki Paweł

13.09.2017. – goście ze Szwajcarii – Ken i Joseli