Realizacja projektu dofinansowanego z MKiDN – 2023

  Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Puławach zakończyła realizację ważnego dla lokalnej społeczności projektu. Tytuł Projektu: „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” – EWZ; Zbór Puławy; Gmina Rymanów – etap II – Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa: Zbór Puławy; Gmina Rymanów Projekt jest finansowany z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z […]

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH:

Realizacja projektu dofinansowanego z MKiDN – 2022

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa w Puławach zakończyła realizację ważnego dla lokalnej społeczności projektu. Tytuł Projektu: „Centrum Kultury Repatriantów Polskich z Zaolzia” – Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa: Zbór Puławy; Gmina Rymanów Projekt jest finansowany z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Termin realizacji: 2022-05-04 do 2022-12-31; Umowa z […]

Rocznica 2021 Sobota: Sochacki Paweł

13.09.2017. – goście ze Szwajcarii – Ken i Joseli