NABOŻEŃSTWO 17.05.2020. – teksty pieśni

16.05.2020 10:45

Z racji tego, że nie możemy wszyscy osobiście uczestniczyć w nabożeństwie, publikujemy teksty pieśni, które będą śpiewane w najbliższą niedzielę. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy słuchający będą mogli czynnie uczestniczyć we wspólnym śpiewie.

 

Śpiewnik Pielgrzyma: 119

1. Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż,

Strasznych cierpień i hańby znak.

Obejmuję krzyż gdzie mój skonał Pan,

Gdy ratował ginący świat.

Refr: O, jak kocham ten szorstki krzyż!

 Na  nim Pan moc piekielną zmógł.

 Wszystko składam u Jego stóp.

 By się we mnie uwielbił  Bóg. 

2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat,

Cudną duszy mej głosi wieść.

Że Baranek zszedł z wyżyn chwały Swej

Na Golgotę me grzechy nieść.

3. W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi,

Widzę Bożej miłości cud,

Bo na krzyżu tym pośród cierpień zmarł

Jezus za mnie i ludzki ród.

 

Choć żyłem w grzechu całe dnie, Ty ukochałeś mnie.

Nadałeś memu życiu sens więc śpiewam Tobie pieśń.

Ref: Pieśnią niech me życie się stanie

Pieśnią ku twej chwale o Panie

Pieśnią co przemienia me myśli, działanie.

Panie mój dla Ciebie chcę śpiewać

Serca Twą radością ogrzewać

Miłość nieść każdemu kto na mojej drodze stanie.

2. Z radością w sercu idę wciąż, bo Boga w sercu mam

Problemy smutki giną gdzieś gdy śpiewam Tobie pieśń.

3. Więc bracie, siostro otwórz się, na Boga cichy zew

I ewangelię bliźnim nieś śpiewając Jemu pieśń.

 

Gdy dotykasz mego życia się ręką Swą,

To budzi w sercu moim pieśń:

Panie, kocham Cię!

2. Z głębi ducha ślę wyznanie to miłe ci:

Tyś jest mój Król, Tyś jest mój Bóg,

Panie, kocham Cię!

 

Którzy oczekują Pana nabywają nowych sił,

podnoszą się w górę jak orły. Chodzą a nie ustawają,

biegnąc nie spracują się; naucz mnie oczekiwać Cię.

2. Naucz Panie czekać Cię na kolanach aż do dnia,

aż na moją modlitwę odpowiedź swą dasz.

Naucz nie szukać tego, co człowiek daje mi

tylko czekać na Ciebie, na to co dasz Ty.

 

Chwalę ciebie Panie i uwielbiam,

wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe.

Ref: Bo wielkimś Ty,

  wielkie dzieła czynisz dziś.

  Nie dorówna Tobie nikt,

  nie dorówna Tobie nikt.

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem.

Daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już.